Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

Reklamacje związane z zamówieniami

W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem go4taste.pl firma I.Dyląg Allegro Sp.j. jako sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

Reklamacje powinni zostać zgłoszone przed upływem terminu przydatności do spożycia.

Reklamacje należy złożyć poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie https://go4taste.pl/reklamacje lub kierować na adres sklep@go4taste.pl. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Praktyczne wskazówki

Poprawnie wypełnienie poniższego formularza znacznie skraca proces rozpatrywania reklamacji. Dlatego zachęcamy do zgłoszenia reklamacji tak jak opisano poniżej.

Formularz reklamacji

- wejdź na stronie https://go4taste.pl/reklamacje i wypełnić formularz
- dokładnie opisać problem np. wadę produktu, uszkodzenie opakowania, brakujący produkt
- dodać zdjęcia reklamowanego produktu i jego opakowania od strony etykiety z widocznym kodem kreskowym i numerem partii

W przypadku uszkodzenia przesyłki i opakowań produktów (worek, butelka, słoik):

- w dniu doręczenia paczki, wypełnić protokół szkody na stronie InPost https://inpost.pl/protokol lub DPD https://protokol.dpd.com.pl/ (czas ok. 3 minut)
- w protokole dokładnie udokumentować szkody: dodać zdjęcia uszkodzonego kartonu od zewnątrz, od wewnątrz, zdjęcia zabezpieczeń wewnątrz kartonu (papier pakowy itp.), zabezpieczeń uszkodzonego produktu (folie, tekturki itp.)
- załączyć protokół szkody do złożonej w naszym sklepie reklamacji lub wysłać nam kopię protokołu mailem

Jeżeli odesłanie towaru jest konieczne:

- prosimy zamieścić w paczce wypełniony formularz reklamacji (kliknij tu!)